×

Funkcje

Funkcje systemu Multicolab

Tryby pracy

 • indywidualna praca z uczniem
 • praca w parach
 • praca w grupach
 • przełączanie trybów pracy
 • sterowanie funkcjami za pomocą panelu dotykowego
 • sterowanie funkcjami za pomocą tablicy interaktywnej

Funkcje multimedialne

 • współpraca systemu z głośnikami komputerowymi
 • współpraca z dowolnym urządzeniem zewnętrznym tj. CD, DVD, MP3, MP4, PC
 • możliwość obsługi systemu przez dodatkowy monitor LCD
 • możliwość obsługi systemu przez panel dotykowy
 • współpraca z projektorem

Indywidualna praca z uczniem

 • odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora,
 • odsłuch wykładu lektora,
 • konwersacja z lektorem,
 • konwersacja z innym słuchaczem,
 • kontrola przez lektora dialogu prowadzonego w parach,
 • nagrywanie wypowiedzi dowolnego ucznia na magnetofon cyfrowy,
 • nagrywanie wybranego ucznia w trybie pracy w parach,
 • nagrywanie wybranego ucznia w trybie pracy z podziałem na grupy,
 • transmisja wypowiedzi dowolnego słuchacza do całej grupy,
 • transmisja wypowiedzi dowolnego słuchacza w podziale na grupy,
 • podsłuch własnego głosu w każdym trybie.

Praca w parach

 • komunikacja uczniów w parach,
 • komunikacja ucznia z nauczycielem,
 • nagrywanie uczniów w trybie pracy w parach,
 • komunikacja indywidualna ucznia z nauczycielem w trybie pracy w parach z zastosowaniem Intercom ,
 • (tylko wybrany uczeń może komunikować się z nauczycielem),
 • prowadzenie konwersacji w parach,
 • (słyszą się wyłącznie osoby w parach, a nauczyciel ma możliwość kontroli dowolnej osoby),
 • zapis całej jednostki lekcyjnej na magnetofon cyfrowy.

Funkcje interaktywne

 • możliwość obsługi systemu przez tablicę interaktywną
 • możliwość jednoczesnej pracy z systemem i podręcznikiem interaktywnym uruchomionym na tablicy interaktywnej
//multicolab.pl/wp-content/uploads/2018/11/multicolab_image_05-1.jpg

Funkcje dodatkowe:

 • prowadzenie dowolnej ilości listy uczniów
 • funkcja timera
 • regulator dźwięku w słuchawkach uczniów
 • graficzne odwzorowanie układu klasy
 • graficzne oznaczenie uruchomienia funkcji
 • możliwość wyboru dowolnego tła klasy
 • wbudowany rejestrator dźwięku
 • archiwizacja plików dźwiękowych
 • funkcja resetująca wszystkie ustawienia