×

SERWIS

PROCEDURA PRZYJĘCIA NAPRAWY SERWISOWEJ

 1. Należy wypełnić „Elektroniczny formularz zgłoszenia” zaznaczyć opcję "Zapoznałem/am się z Procedurą Przyjęcia Naprawy serwisowej" i kliknąć "wyślij"
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się ze wskazaną osobą w formularzu w celu poinformowania o procedurze serwisowej.
 3. W zależności od opisu usterki udostępniamy WEB Serwis, Instruujemy telefonicznie, przyjeżdżamy na miejsce naprawy lub wysyłamy kuriera po uszkodzony sprzęt.
 4. W przypadku wsparcia telefonicznego prowadzone rozmowy są rejestrowane.
 5. W przypadku naprawy niesklasyfikowanej, jako naprawa gwarancyjna bądź po upływie gwarancji kontaktujemy się ze wskazaną osobą w formularzu w celu poinformowania o kosztach naprawy.
 6. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej zgłaszający ponosi koszty transportu i testowania.
 7. Po wykonaniu naprawy informujemy telefonicznie lub drogą mailową osobę zgłaszającą awarię o terminie otrzymania urządzenia.
 8. Ważność zgłoszenia wynosi 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W tym czasie brak kontaktu lub odpowiedzi ze strony zgłaszającego jest traktowane, jako pozytywne rozwiązanie problemu przez zgłaszającego.
 9. Firma Systemy Multimedialne nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane czynności przez zgłaszającego, które mogą spowodować kolejne komplikacje bądź uszkodzenia.
 10. Należy pamiętać, aby przy odbiorze sprzętu sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera w celu upewnienia się, iż przesyłka jest w stanie nienaruszonym a w przypadku uszkodzenia należy wypełnić odpowiedni formularz wraz z kurierem.

Formularz zgłoszenia serwisowego
  DANE ZGŁASZAJĄCEGO
  DANE URZĄDZENIA  Wysyłając formularz oświadczam, ze zapoznałem się Procedurą Przyjęcia Naprawy serwisowej.
  captcha